Fransa Siyaseti ve Dış Politikası

A- A A+

4 bölümden oluşan kitabın “Fransa Siyasi Yapısı ve Tarihi” başlıklı ilk bölümünde, Fransa tarihi, siyasal sistemi ve siyasal kültürü hakkında okurlara temel bazı bilgileri, bu alanda yazılmış ciddi bilimsel eserlerden derleyerek özetlemeye çalıştık. “Fransa İç Politikasında Son Yıllardaki Önemli Gelişmeler” başlıklı ikinci bölümde, 2012-2018 döneminde Fransa iç siyasetinde yaşanan en önemli konuları anlatmaya gayret ettik. Bu, okurlara ilk başta ciddi bir araştırma için kısa bir dönem olarak gelebilir. An­cak kitabımıza konu olan bu 7 yıllık kısa sayılabilecek dönemde Fransa tarihinin en büyük terör olaylarının yaşandığını ve Nicolas Sarkozy, François Hollande ve Emma­nuel Macron gibi üç farklı Cumhurbaşkanı’nın görev yaptığını düşünürsek, çok daha kapsamlı bilimsel araştırmalara konu olabilecek fırtınalı bir dönemden bahsettiğimiz kolaylıkla anlaşılacaktır. Ayrıca sosyal medya ve internet kullanımının tüm dünyada yaygınlaşması nedeniyle, bu bölümdeki makalelerin önemli bir kısmının konu aldığı 2017 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Fransa tarihinin dünyada en çok yankı uyandıran seçimi olduğu ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da gençliği ve sempatikliğiyle son dönemde dünyanın en popüler siyasi figürlerinden biri olduğu bunlara eklenirse, bu bölümün de okurlar açısından faydalı ve doyurucu olacağını tahmin ediyorum. Ayrıca yine bu bölümde, Fransa ekonomisine dair önemli bilgiler ve Uluslararası Politika Akademisi’nden enerji politikaları uzmanı Dr. Sina Kısacık’la Fransa’nın enerji politikası hakkında yapılan bir röportaj da yer almaktadır. “Fransa Dış Politikasında Son Yıllardaki Önemli Gelişmeler” başlıklı kitabın üçüncü bölümü, dünyanın en kadim ve etkili diplomatik ekollerinden biri olan Fransa’nın son yıllarda dış politikada farklı coğrafyalarda (Afrika, Orta Doğu, Avrupa, Kuzey Amerika, Oky­anusya) yaptığı hamleleri ve bu ülkenin ABD, Avrupa Birliği, Almanya, Rusya Fed­erasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi önemli devletlerle olan diplomatik münase­betlerini konu almaktadır. Türkçe kaynak sıkıntısına rağmen, İngilizce ve Fransızca kaynakların da etkisiyle, bu bölümde Türk okurlar açısından yeni bilgiler içeren old­ukça özgün yazılara yer verilmiştir. “Fransa-Türkiye İlişkileri” başlıklı dördüncü ve son bölümde ise, Fransa-Türkiye ilişkilerinin tarihine dair önemli çalışmalar -okur­lara bilgi altyapısı sağlamak için- özetlenmiş ve ikili ilişkiler bağlamında son yıllarda yaşanan önemli gelişmeler analiz edilmiştir. Bu bölümde, ayrıca, akademisyen Prof. Dr. Ali Vahit Turhan, popüler yazar Nedim Gürsel ve Fransız gazeteci Marie Jégo gibi Türk-Fransız ilişkileri açısından önem teşkil eden kişilerle yapılan röportajlara da yer verilmiştir.

Back to Top