BİLGESAM Diplomasi Akademisi 5. Hafta Programı Gerçekleştirildi

A- A A+

BİLGESAM (Bilge İnsanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi) ve Altınbaş Üniversitesi ortaklığı ile 02 Mart - 25 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenen Diplomasi Akademisi’nin beşinci hafta oturumu 06 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşmiştir. Akademinin beşinci haftasının beş oturumu tamamlanmıştır.  

 

Akademinin ilk oturumunda; Güvenlik Araştırmacısı, Dr. Metin Gürcan, ‘’Terörle Mücadele Stratejileri’’ adlı sunumunu takdim etmiştir. Sayın Gürcan, terör ve terörist kavramlarının hala tüm dünya ülkeleri tarafından kabul edilen bir tanımdan yoksun olması üzerinde durmuştur. Bir ülkenin terörist olarak tanımladığı bir kişi yahut grubu başka bir ülke özgürlük savaşçısı olarak tanımlamasından dolayı ülkeler arasında oluşan sorunlar üzerinde durmuştur. Siyasal şiddetin tanımını yapmış ve şiddet türlerini açıklamıştır. Terörün bir siyasal şiddet türü olduğunu belirtmiş ve kişi yahut terör organizasyonlarının amaçlarını gerçekleştirebilmek için kullandığını vurgulamıştır. Diplomasi Akademisi’nin ikinci oturumunda; İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca ‘’Çin’in Yumuşak Gücü ve Etkileri’’ adlı sunumu takdim etmiştir. Sayın Karaca, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret savaşlarının dünya ekonomisine etkilerini ve Çin’in dünya ekonomisindeki yeri ve dış ticaret hacmini belirtmiştir. Çin’in ‘’Bir Kuşak, Bir Yol’’ projesini kapsamlı bir şekilde açıklamış ve proje tamamladığında dünya ekonomisine katkılarının üzerinde durmuştur. Çin’in küresel arenada yumuşak gücünü kullanma stratejilerini belirtmiş ve Türk – Çin ilişkileri kapsamlı bir şekilde açıklamıştır.

 

Diplomasi Akademisi’nin üçüncü oturumunda; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi – Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, ‘’Suudi Arabistan’ın Değişen Stratejileri ve Arap Dünyasında Değişen Dengeler’’ adlı sunumunu takdim etmiştir. Sayın Oktav, Suudi Arabistan ve İran arasındaki çatışma durumunu tarihsel bir perspektifle ele alarak başlangıç noktasını ve nedenlerini belirtmiştir. Yemen krizinin sebepleri ve iki ülkenin Yemen’de uyguladığı politikaları değerlendirmiştir.  ABD ve Suudi Arabistan arasındaki ilişki üzerinde durmuş ve Arap Baharı’nın Körfez ülkelerine ve Arap coğrafyasına etkilerini açıklamıştır. Diplomasi Akademisi’nin dördüncü oturumunda; Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe, ‘’Türk – Avrupa Birliği İlişkileri’’ adlı sunumunu takdim etmiştir. Sayın Açıkmeşe, Avrupa Birliği ülkelerinin entegrasyon süreci üzerinde durmuş ve birliğin ekonomik, askeri ve siyasi politikalarını belirtmiştir. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne başvuru sürecinden itibaren günümüze kadar aralarındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin üzerinde durmuştur. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik görüşmelerinin ne durumda olduğu ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecini detaylı bir şekilde açıklamıştır. Diplomasi Akademisi’nin son oturumunda; İstanbul Gedik Üniversitesi, Doç. Dr. Ozan Örmeci, ‘’Fransa Dış Politikası’’ adlı sunumunu takdim etmiştir. Sayın Örmeci, Fransa’nın tarihini, nüfusunu, siyasi yapısını ve seçim sistemini açıklamıştır. Fransa’da ilan edilen 5 Cumhuriyet’in özelliklerini ve siyasi yapısını aktarmıştır. 1789 tarihinde gerçekleşen Fransız Devrimi’nin hem ülkeye hem de dünyaya olan etkilerini belirtmiştir. Macron dönemi dış politikasının esasları üzerinde durmuş ve Türk-Fransa ilişkilerine yansımasını aktarmıştır.

 

 

 

 

 

Back to Top