BİLGESAM Diplomasi Akademisi 6. Hafta Programı Gerçekleştirildi

A- A A+

BİLGESAM (Bilge İnsanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi) ve Altınbaş Üniversitesi ortaklığı ile 02 Mart - 25 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenen Diplomasi Akademisi’nin altıncı hafta oturumu 13 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşmiştir. Akademinin altıncı haftasının üç oturumu tamamlanmıştır.  Akademinin ilk oturumunda; İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Yaşar Onay, ‘’Küresel İklim Değişikliği ve Ulusal Güvenlik’’ adlı sunumunu takdim etmiştir. Sayın Onay, küresel ısınmanın sanayi devriminden itibaren sürekli olarak artış gösterdiği ve dünya üzerindeki su kaynaklarının azaldığını belirtmiştir. Dünyanın ekolojik dengesinin bozulmasıyla birlikte ülkelerin bu duruma karşı aldığı önlemler üzerinde durmuş ve özellikle Pentagon tarafından hazırlanan iklim değişikliği raporunu detaylı bir şekilde analiz etmiştir. Pentagon’un hazırladığı raporuna göre, küresel ısınmanın kuruttuğu bölgelerde ülkeler ellerindeki doğal kaynakları korumak için nükleer silahlara başvuracağına dikkat çekmiştir. Bu çerçeve de, küresel güçler verimli ve elverişli toprakları bulunan ülkelerde karışıklık çıkararak bu ülkelerin doğal kaynaklarından ve yaşam alanlarından faydalanacağı üzerinde durmuştur.

 

Diplomasi Akademisi’nin ikinci oturumunda; Siber Güvenlik Araştırmacısı, Minhaç Çelik, ‘’Siber Alan ve Uluslararası Hukuk’’ adlı sunumunu takdim etmiştir. Sayın Çelik, küreselleşme ile birlikte gerçekleşen teknolojik devrim sayesinde günümüzde ülkeler arasındaki savaşların sadece askeri birliklerle değil; klavye başında gerçekleşeceği üzerinde durmuştur. Siber alan içerisindeki aktör çeşitliliği, coğrafi sınırlama olmaması, kimliklerin gizlenmesini belirtmiş ve siber alanda kullanılan silahları detaylı bir şekilde açıklamıştır.  Diğer yandan aktörlerin ulusal güvenliklerini ve gizli bilgilerini korumak amacıyla siber alanlardaki savaşları kontrol altına alma ve önlemek için imzaladığı uluslararası sözleşmeleri ve Birleşmiş Milletler antlaşmasının ilgili hükümlülükleri üzerinde durmuştur. Diplomasi Akademisi’nin üçüncü oturumunda; Latin Amerika ve Ortadoğu Araştırmacısı, Hüsamettin Aslan, ‘’Venezuela Krizi: Nedenleri ve Gelecek Senaryoları’’ adlı sunumunu takdim etmiştir. Sayın Aslan, Venezuela’da vuku bulan siyasi, ekonomik ve askeri krizin sebeplerini kronolojik bir biçimde açıklamış ve ülkede meydana gelen siyasi bunalımların halk üzerindeki etkisini belirtmiştir. ABD, Rusya ve diğer Avrupa ülkelerinin ülke üzerindeki politikalarını detaylı bir şekilde açıklamış ve gelecekte ortaya çıkması muhtemel durumları belirtmiştir.

 

 

 

Back to Top