PROF. DR. GHADİR GOLKARİAN

Uluslararsı ilişkiler uzmanı, Near East University - TRNC