ERDEM KAYA

Tel: +90 212 217 65 91
Fax: +90 212 217 65 93

  Çalışma Alanları
   -Orta Doğu     -Terörizm
   -Güvenlik        -Barış & Çatışma Çözümleri


2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Ulus­lararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. “The Resistance of States System against Non-state Violence: International Cooperati­on to Preserve State Monopoly of Force” baş­lıklı teziyle 2010 yılında Boğaziçi Üniversite­si Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bö­lümü yüksek lisans programını tamamladı. 2011 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü doktora programı öğrencisi olan Kaya, gü­venlik, terörizm, barış ve Orta Doğu siyaseti üzerine araştırmalar yapmak­tadır. Kaya’nın barış çalışmaları, Türk dış politikası ve Orta Doğu üzerine çeşitli akademik dergilerde yayımlanmış makaleleri, konferans bildirileri ve Prof. Dr. Atilla Sandıklı ile birlikte editörlüğünü yaptığı 2014’te yayımlanan “Orta Doğu’da Değişim ve Türkiye” ve 2016’da yayımlanan “Bölgesel Sorunlar ve Türkiye” başlıklı iki kitabı bulunmaktadır. Kaya, 2008’de katıldığı Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde (BİLGESAM) 2010 yılından itibaren araştırma koordinatörü olarak çalışmaktadır.