DİCLE SASAOĞLU

Tel: +90 212 217 65 91
Fax: +90 212 217 65 93
Twitter

  Çalışma Alanları
   -Kriz Yönetimi     -Terörizm
   -Güvenlik              -Çatışma Çözümleri

2012 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. 2012-2015 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Çalışmalarında çatışma çözümleri, kriz yönetimi, güvenlik ve uluslararası terörizm konularına yoğunlaşan Sasaoğlu, BİLGESAM’da araştırma asistanı olarak görev yapmaktadır.