SELİM VATANDAŞ

Tel: +90 212 217 65 91
Fax: +90 212 217 65 93

  Çalışma Alanları
   -Balkanlar                              -AB-Türkiye İlişkileri
   -Almanya Dış Politikası      -Avrupa Birliği

Lisans öğrenimini Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan Selim Vatandaş, yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı – AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Programı’nda sürdürmektedir. Avrupa Birliği siyasetini takibinin yanı sıra Alman dış politikası üzerine çalışmalarını yürütmektedir.