SELİM VATANDAŞ

Tel: +90 212 217 65 91
Fax: +90 212 217 65 93

  Çalışma Alanları
   -Balkanlar                              -AB-Türkiye İlişkileri
   -Almanya Dış Politikası      -Avrupa Birliği

Selim Vatandaş, 1987 yılında Rize’de doğmuştur. 2010 yılında lisans öğrenimini Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan Vatandaş, Yüksek Lisans öğrenimini Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı’nda “AB Koşulluluğunun Yükselişi ve Düşüşü: Türkiye’de Sivil Asker İlişkilerindeki Dönüşüm” başlıklı tezi ile 2017 yılında tamamlamıştır. Selim Vatandaş, 2012-2014 yılları arasında Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde (BİLGESAM), 2015 ve 2017 yılları arasında ise İLKE İlim Kültür ve Eğitim Derneği bünyesinde Araştırmacı olarak görev almıştır.


Çalışmalarında Avrupa Birliği Siyaseti, Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Türk Dış Politikası başlıklarına odaklanan Vatandaş, halihazırda İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı’nda doktora öğrencisidir.