SELİN GÜLER

Tel: +90 212 217 65 91
Fax: +90 212 217 65 93
Twitter

  Çalışma Alanları
   -Avrupa Birliği            -AB'de Demokratik Araçlar

   -Fransa Dış Politikası   -Çok Seviyeli Yönetişim

1988 yılında Ankara’da doğdu. 2007 yılında İstanbul Saint Joseph Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimine Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde devam etti. 2010 yılında öğrenci değişim programıyla gittiği. Belçika’da bulunan Université Catholique de Louvain’de öğrenimine devam ederkenT.C. Brüksel Büyükelçiliğinde staj yaptı. 2013 yılında yüksek lisans eğitimini College of Europe, Bruges kampüsünde “Avrupa Birliği Politikası ve İdaresi” üzerine tamamlayan Güler, bitirme tezini Avrupa Vatandaşlık İnisiyatifinin uygulanmasında sivil toplumun rolü üzerine yazmıştır. 2013 yılının eylül ayı itibariyle Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde (BİLGESAM)araştırma asistanı olarak görev yapmaktadır.

Selin Güler ileri derecede Fransızca, İngilizce ve başlangıç seviyesinde Almanca bilmektedir. Özellikle AB’de direk demokrasi mekanizmaları, çok seviyeli yönetişim, sivil toplum, çıkar grupları gibi konulara ilgi duyan Güler, Avrupa Birliği ile ilgili çalışmalarının yanı sıra Fransa’nın dış politikası üzerine de yoğunlaşmaktadır.