SELİN GÜLER

Tel: +90 212 217 65 91
Fax: +90 212 217 65 93

  Çalışma Alanları
   -Avrupa Birliği            -AB'de Demokratik Araçlar

   -Fransa Dış Politikası   -Çok Seviyeli Yönetişim