GÜL M. KURTOĞLU ESKİSAR

Tel: +90 212 217 65 91
Fax: +90 212 217 65 93

Gül M. Kurtoğlu Eskişar Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1995 yılında birincilikle mezun oldu. Ardından Fulbright bursuyla gittiği ABD’de ilk olarak University of Chicago’da 1997 yılında uluslararası ilişkiler dalında M.A derecesini ve sonra yine aynı üniversitede 2003’de siyaset bilimi üzerine yaptığı doktorasını tamamladı. Bu dönemde yaptığı çalışmalar nedeniyle University of Chicago bursu ve Andrew Mellon doktora bitirme bursu gibi pekçok ödül aldı. Kurtoğlu Eskişar 2010 yılından beri İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler bölümünde doçent doktor olarak görev yapmaktadır. Kendisinin dünyadaki farklı siyasal İslam akımları üzerine ortak editör olarak hazırladığı derleme bir kitabı ve aynı konuda çeşitli makalelerinin yanısıra, demokratikleşme, patronaj ve yolsuzluk gibi konularda İngilizce ve Türkçe yayınları bulunmaktadır.