ŞAFAK BEREN YILDIRIM

Tel: +90 212 217 65 91
Fax: +90 212 217 65 93
Twitter

  Çalışma Alanları
   -Uluslararası Hukuk     -Birleşmiş Milletler
   -Uluslararası Ceza Mahkemesi       -İnsan Hakları

2007 yılında Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans öğrenimine başlayan Yıldırım, 2011  yılında  mezun  olmuştur.  Yüksek  lisans  eğitimini  Eskişehir  Osmangazi  Üniversitesi’nde tamamlamıştır.  İstanbul  Bilgi  Üniversitesi  Siyaset  Bilimi  bölümü  doktora  öğrencisidir. Yıldırım, 2015 yılı Mayıs ayıdan itibaren Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde (BİLGESAM) araştırma asistanı olarak uluslararası hukuk, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Birleşmiş Milletler ve İnsan hakları üzerine çalışmaktadır.