DOÇ. DR. VİŞNE KORKMAZ

Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Vişne Korkmaz, güvenlik kuramları ve bölgesel güvenlik konusunda uzmanlaşmıştır. Bu çerçevede Asya, Avrupa, Avrasya ve Ortadoğu bölgelerinde bölgesel güvenlik ve güvenlik yönetimi ile ilgili çalışmalar yapan Doç. Dr. Korkmaz’ın yurtdışı ve yurtiçinde hakemli dergilerde bu konularda basılmış çok sayıda makalesi ve tebliği bulunmaktadır.