YASİN ATLIOĞLU

Yasin Atlıoğlu, Marmara Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü, Doktora Öğrencisi