MESİM HACIYEV

Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu, Elçi