DR. BEİSHENBEK TOKTOGULOV

Beishenbek Toktogulov Yüksek Lisans ve Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden aldı. Uzmanlık alanı Rusya-NATO ilişkileridir ve başlıca Avrasya konuları ve Türk Dış Politikası üzerine çalışmalar yapmaktadır. Rusya-NATO ilişkileri üzerine bir doktora tezi yazdı ve Afganistan’ın istikrara kavuşturulması ve Rusya-NATO işbirliği üzerine yayınlanmış bir makalesi vardır. Beishenbek Toktogulov halen Kastamonu Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadırakalesi vardır. Beishenbek Toktogulov halen KastamonuÜniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak görevyapmaktadır