TÜRKAN BUDAK

Tel: +90 212 217 65 91
Fax: +90 212 217 65 93
Twitter

  Çalışma Alanları
   -Enerji Politikaları       -Orta Asya
   -Jeoekonomi                 -Doğu Akdeniz

2007 yılında lisans öğrenimine Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde başlayan ve 2010 yılında öğrenci değişim programıyla Wyszsza Szkola Humanistycszna - Economiczna w Lodzi Üniversitesinde bulunan Türkan Budak, 2012 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden bölüm birincisi olarak mezun olmuştur. 2012 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler anabilim dalında başladığı yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Budak, enerji ve Doğu Akdeniz alanlarına odaklanmasının yanı sıra Orta Asya bölgesi üzerine de çalışmalarını sürdürmektedir. 2012 yılının mayıs ayı itibariyle Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde (BİLGESAM) araştırma asistanı olarak görev yapmaktadır.